ngipin 

Pasta ng ngipin: Ano Ang Kailangan Mong Malaman?

Ano ang pagpa pasta ng ngipin? Ito ay isang paraan para lunasan ang nasirang ngipin dahil sa pagkabulok. Dahil sa pasta ng ngipin, ang ngipin na tinapalan ay maibabalik sa normal na hugis at gamit nito. Kapag linagyan ka ng pasta sa ngipin ng iyong dentista, aalisin niya muna ang mga nabulok na materyal na nasa ngipin, lilinisan niyang mabuti ang apektadong bahagi at tatapalan ang nilinis na bahagi ng pasta.

Sa pamamagitan ng pagtatakip sa mga butas na maaaring daanan at pamugaran ng mga bacteria, ang pag pasta ng ngipin ay nakatutulong na maiwasan ang karagdagan pang pagkabulok. Iba’t iba ang mga sangkap na ginagamit na pampasta sa ngipin tulad ng ginto, porselana, resin at amalgam (pinaghalong asoge, tanso, lata at zinc).

Anong pasta ng ngipin ang babagay sa iyo?

Sa katunayan, walang eksaktong uri ng pasta sa ngipin ang babagay sa iyo. Ang pasta ng ngipin na babagay sa iyo ay depende sa kung gaano kalala ang sira nang ngipin na dapat ayusin. Magdedepende rin ito sa pagakakaroon mo ng allergy sa isang uri ng materyal na gagamitin at syempre ay sa kung magkano magpa pasta ng ngipin.

Anong materyal ang gagamitin sa pag pasta ng ngipin mo? Depende yan sa mga sumusunod na salik:

Ang gintong pampasta ay inoorder sa laboratoryo at idinidikit na lamang sa pasyente sa klinika ng dentista. Ang gintong pasta sa ngipin ay banayad sa mga gilagid at maaaring magtagal ng 20 taon. Sa dahilang ito, maraming mga dentista ang nagsasabi na ang ginto ang pinakmagandang uri ng pasta sa ngipin. Subalit tandaan, ito ang pinaka mahal na uri ng pasta sa ngipin at nangangailangan ito ng ilang ulit na pagbisita sa dentista.

Ang amalgam o ang pilak na pang pasta sa ngipin ay matibay na pangtapal at may kamahalan. Subalit dahil sa maitim na kulay ng amalgam, mas madali itong nahahalata kumpara sa porselana. Dahil dito, bibihirang gamitin ang amalgam bilang pampasta sa mga ngipin na madalingb makita tulad na lamang ng mga ngipin sa harap.

Ang composite resins o plastic na pampasta sa ngipin ay maaaring ibagay sa kulay ng iyong mga ngipin kaya ito ay ginagamit sa mga lugar na kailangang mag mukhang natural ang pasta sa ngipin. Ang materyal na ito ay hindi bagay gamitin sa malalaking butas ng ngipin dahil madali itong masira sa pagdaanan ng panahon. Pwede rin itong mamantsahan ng kape, tsaa o sigarilyo. Hindi ito nagtatagal hindi tulad ng ibang sangkap na maaaring magtagal ng tatlo hanggang sampung taon.

Kung magdisisyon ang iyong dentista na pastahan ang butas sa ngipin mo, aalisin niya muna ang nabubulok na bahagi at lilinisin niya ng maayos ang lugar na paglalagyan ng pasta. Pagkatapos, ang nalinisan nang bahagi ay tatakpan na ng alin man sa mga materyal na nabanggit sa unahan ng artikulong ito.

Paano ko malalaman kung kailangan kong magpa pasta ng ngipin?

Ang iyong dentista lamang ang may kakayahang alamin kung mga butas sa ngipin mo ay nangangailangan nang lagyan ng pasta. Sa panahon ng check-up, ang dentista ay gagamit ng maliit na salamin para makita ang ibabaw ng bawat ngipin.

Ang anumang abnormalidad sa ngipin ay susuriin gamit ang espesyal na mga instrument. Ang uri ng paggamot ay magdedepende sa lala ng sira sa ngipin.

Magkano magpa pasta ng ngipin?

Magkano nga ba magpa pasta ng ngipin? Asahan mo nang gagastos ka ng hindi kukulangin sa 500 piso depende na rin sa lala ng sira ng ngipin mo at sa kakayahan mong magbayad.

Katulad Na Mga Artikulo

Related posts