ngipin 

Mga Dapat Mong Malaman Kung Ikaw ay Magpapabunot ng Ngipin

Grabeng pananakit at butas sa ngipin: Iyan ang pangunahing sintomas ng pagkakaroon ng bulok na ngipin. Bago magpasya ang doktor kung ano ang gagawin para malunasan ito, ikaw ay sasailalim sa checkup. Kapag nakita ng doktor na masyado nang malala ang sira nito, magdidisisyon siya na ikaw ay mag pabunot ng ngipin.

Pero ano nga ang pabunot ngipin at paano ito isinasagawa? Ano ang dapat gawin pagkatapos bunutan ng ngipin? Ano ang mga bawal bago at pagkatapos magpabunot ng ngipin? Sasagutin natin iyan isa-isa.

Ano ang pabunot ng ngipin?

Ang isang pasyente ay magpa pabunot ng ngipin dahil sa iba’t ibang dahilan. Narito ang ilan sa mga iyan:

 • Ang pagkabulok ay nakarating na sa pinaka-ugat ng ngipin
 • Ang impeksyon ay kumalat at nakaapekto na sa malaking bahagi ng ngipin at mga buto na nakapaligid dito
 • Hindi na magkasya ang iyong mga ngipin sa bibig mo

Maraming dentista ang nagrerekomenda na ipabunot ang impacted tooth o mas kilala sa tawag na wisdom tooth, kahit na hindi pa naman gaanong sira. Bakit? Ang bacteria ay maaaring pumasok sa loob ng wisdom tooth na hindi pa naman gaanong sira at maging dahilan ito ng matinding impeksyon, na maaaring kumalat sa nakapalibot na mga buto sa ulo. Pwede itong ikamatay. Ang wisdom tooth ay kadalasan nang nagpupumilit na lumabas sa gilagid kahit na wala na naman talagang lugar para dito. Ang pressure na patuloy na idinudulot ng pilit nitong paglabas ay makasisira sa roots ng kalapit na mga ngipin. Ang pagbunot ng wisdom o impacted tooth ay nakakatulong na makaiwas sa impeksyon, masira ang kalapit na mga ngipin, at pati na rin sa hindi kinakailangang sakit sa loob ng mahabang panahon.

Paano isinasagawa ang pag pabunot ng ngipin?

Bago bunutin ang iyong ngipin, ang dentista ay masinsinang magsusuri sa iyong dental at medikal na history. Maingat niyang titingnan ang pinsala sa ngipin at malamang, humingi siya ng x-ray.

Ipapakita ng x-ray kung gaano kahaba ang ngiping bubunutin, ang hugis nito, at ang mga nakapaligid na buto dito. Galing sa impormasyong makukuha sa x-ray, matatantya ng dentista kung gaano kahirap ang dadaanang proseso, magdidisisyon siya kung ipapasa ka sa espesyalista tulad ng oral surgeon.

Bago ka mag pabunot ng ngipin, ang laman ng gums na malapit sa ngipin na bubunutin ay tuturukan ng pampamanhid. Ang mga dentista ay gumagamit ng local anesthesia para maging manhid ang bahagi ng bibig na apektado.

Para sa simpleng pabunot ng ngipin, matapos na magmanhid na ang bahagi ng bibig kung saan isasagawa ang pagbunot, pinahihina ang kapit ng ngipin sa pamamagitan ng elevator, at bubunutin ang ngipin gamit ang forcep. Kung tapos na ang dentista, malamang na tahini niya ang pinag-alisan ng ngipin.

Ano ang dapat gawin pagkatapos bunutan ng ngipin?

Pag nabunot na ang iyong ngipin, anon a ang susunod? Ano ang dapat gawin pagkatapos bunutan ng ngipin? Tandaan na kailangan mo itong panatilihing malinis at makaiwas sa impeksyon sa mismong sandal na binunot ang iyong ngipin. Baka marahan kang pakagatin ng dentista sa isang malinis na piraso ng bulak o gauze para maalis ang lawy at dugo na dapat manatili sa bibig mo ng 30-45 minuto. Sa susunod na 24 oras, kailangan mong sundin ang mga bawal pagkatapos magpabunot ng ngipin, tulad ng paninigarilyo, linisin ang sugat o ang mga kalapit na bahagi o magbuhat ng mabigat. Magpahinga ka muna matapos pabunot ng ngipin.

Asahan mo nang medyo masakit ang pag pabunot ng ngipin. Sa ibang mga kaso, ang iyong dentista ay maaaring magrekomenda ng pain killer o pain reliever para mabawasan ang pananakit. Isa pa sa mga dapat gawin pagkatapos bunutan ng ngipin ay ang paglalagay ng ice pack sa apektadong bahagi tuwing ika 15 minuto. Tandaan mong kailangan mong magpahinga, dapat ka ring umiwas sa maiinit na inumin at pagkain, at kung maaari, uminom ka ng tubig gamit ang straw. Isang araw matapos ang pagpapabunot ng ngipin, sasabihin saiyo ng dentista na pwede mo nang hugasan ng paunti-unti ang iyong bibig gamit ang tubig na may kaunting asin. Sa ilalim ng normal na mga kalagayan, ang pananakit ay unti-unting mawawala sa paglipas ng tatlong araw hanggang sa dalawang linggo. Kung ikaw ay nakakaranas ng matinding pananakit, pamamaga, pagdurugo o lagnat, huwag mag atubiling kumunsulta sa dentista.

Mga kumplikasyon na dala ng pagpa pabunot ng ngipin

Mga tatlo hanggang apat na porsyento ng mga nagpa pabunot ng ngipin ay nakararanas ng kundisyong tinatawag na dry socket. Ito ay kapag ang blood clot ay hindi agad nabubuo sa butas ng binunot na ngipin, o kaya naman ay nawawala agad ang pamumuo. Kapag may dry socket, ang buto sa ilalim ng sugat ay nakahantad sa pagkain at hangin. Ito ay magdadala ng sakit pagkalipas ng tatlong araw matapos kang mag pabunot ng ngipin. Ang paninigarilyo matapos bunutan ng ngipin ay nagpapataas pa ng posibilidad na magkaroon ng dry socket. Ito ay kailangang gamutin sa pamamagitan ng paglalagay ng harang para maampat ang pagdurugo at magtuloy-tuloy na ang paggaling.

Ang iba pang mga kumplikasyon na dala ng pagpapabunot ng ngipin ay ang mga sumusunod:

 • Hindi sinasadyang pagka sira ng ibang ngipin na katabi ng binunot
 • Hindi nabunot lahat na ugat ng ngipin na pwedeng pag mulan ng impeksyon
 • Pagkasira ng buto sa panga dahil sa pwersa na ginamit sa pagbunot, ito ay karaniwan sa mga taong may osteoporosis
 • Pamamaga ng mga kalamnan sa panga

Kailan tatawag sa doktor

Tumawag sa dentista o doktor na nag-opera saiyo kung:

 • Ang pamamaga ay lumalala imbes na gumagaling
 • Ikaw ay nilalagnat na may kasamang panginginig at pamumula
 • Nahihirapan kang lumunok ng tubig at pagkain
 • Mayroon kang hindi makontrol na pagdurugo sa pinagbunutan
 • Patulong ang paglabas ng dugo kahit lampas na ng 24 oras
 • Ang iyong dila, baba, at labi ay manhid parin makalipas ang tatlo hanggang apat na oras matapos ang pagbunot ng ngipin
 • Ang bahagi na pinagbunutan ng ngipin ay lubhang napakasakit, baka senyales ito na ikaw ay may dry socket at kailangang gamutin ng doktor.

Kung ikaw ay may impeksyon, malamang na magreseta ang doktor o dentista ng antibiotic na iinumin mo sa loob ng ilang araw.

Related posts